نکاتی در زمینه موکت شوی

در ابتدا لازم است توضیحات مختصری در خصوص کلیت کار موکت شوی (فرش شوی) و نیز جایگاه بین المللی کمپانی تولید کننده این دستگاه ها ارائه دهیم تا با دیدی باز در این خصوص تصمیم گیری نمایید. این دستگاه های موکت شوی در 3 مدل مختلف از 17 لیتری تا 46 لیتری ارائه میشوند و طبقه بندی آنها بر اساس تعداد موتور ، میزان فشار برس , عرض شستشوی , حجم مخزن آب صورت میگیرد
این دستگاه ها مرقوبیت و قدرت آنها بر اساس قدرت شستشو و زدودن آلودگی و جرم های سخت و لکه های قدیمی سنجیده میشوند
موکت شوی های فوق ساخت کمپانی Arman چین هستند و هماهنطور که گفته شد کیفیت ساخت دستگاه در نظافت موکت و فرش بسیار تعیین کننده است

انتخاب موکت شوی
href="%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c/ID2/navID50/%d8%b3%d9%88%db%8c%d9%be%d8%b1.html" class="top-search-prod post-meta-tag bg-grey-light block to-left cf">